Journal of Traffic and Transportation Engineering was started in 2001 by the suggestion of Evaluating Branch of Learning on Traffic and Transportation Engineering of State Council Academic Degree Committee of China. Its responsible department is the Ministry of Education of PRC. Its sponsor is Chang’an University, which is famous with the education and study about road traffic and transportation engineering in China. Its associate sponsors are Evaluating Branch of Learning on Traffic and Transportation Engineering of State Council Academic Degree Committee of China, Southeast University and Southwest Jiaotong University, the latters are excellent in the field of traffic and transportation engineering in China. This journal with ISSN 1671-1637 is published bimonthly in China.
更多...
Latest Issue
Pre-publication
Forthcoming
JI Jie1,2, LIU Lu-hou1,2, SUO Zhi1,2, ZHANG Yan-jun3, JIN Ming-yang4, NING Xiang-xiang3, JIA Xiao-peng3, YAO Hui5
2017年04期: 1-8 (677) [Abstract] [PDF: 1474KB]
LIU Yong-jian1, LIU Jiang1, ZHANG Ning2, FENG Bo-wen1, XU Lei3
2017年04期: 9-19 (179) [Abstract] [PDF: 1316KB]
LIU Bin1,2, LIU Yong-jian1, ZHOU Xu-hong1,3, LI Zhou4, WANG Kang-ning1
2017年04期: 20-31 (129) [Abstract] [PDF: 2427KB]
LIU Jiang1, LIU Yong-jian1, FANG Jian-hong2, LIU Guang-long1, STIEMER S F3
2017年04期: 32-44 (97) [Abstract] [PDF: 2095KB]
WU Qing-xiong1, HUANG Wan-kun1, CHEN Bao-chun1, CHEN Kang-ming1, NAKAMURA Shozo2
2017年04期: 45-54 (98) [Abstract] [PDF: 2125KB]
LIN Shang-shun1,2, HUANG Qing-wei2, CHEN Bao-chun2, CHEN Yang-hong2
2017年04期: 55-65 (111) [Abstract] [PDF: 1963KB]
ZHANG Ning1,2, LIU Yong-jian2, LIU Jiang2, JI De-jun3, FANG Jian-hong4, STIEMER S F5
2017年04期: 66-77 (104) [Abstract] [PDF: 1581KB]
ZHANG Ya-dong, ZHANG Ji-ye, LI Tian
2017年04期: 78-88 (112) [Abstract] [PDF: 2828KB]
LIANG Xing-xin1, YAN Xin-ping1,2,3, LIU Zheng-lin1, OUYANG Wu1, JIN Yong1, FU Yi-feng4
2017年04期: 89-97 (94) [Abstract] [PDF: 2818KB]
JIAO Yun-long1, DONG Lei1,2, LIU Xiao-jun1, LIU Kun1
2017年04期: 98-105 (104) [Abstract] [PDF: 2108KB]
HUANG Zhi-xiang1, JIN Hua1, HU Xing-jun2, WANG Jing-yu2, CHEN Li1
2017年04期: 106-112 (143) [Abstract] [PDF: 1123KB]
LI Wen-quan1, SHAO Zi-ke1, WANG Shi-heng2, SUN Chun-yang1, ZHENG Yue1
2017年04期: 113-121 (152) [Abstract] [PDF: 918KB]
REN Xin-hui1, JIAO Yang2, ZHAO Yi-fei3
2017年04期: 122-129 (128) [Abstract] [PDF: 1586KB]
TIAN Li-jun, YU Ning, CAI Wu-gan
2017年04期: 130-139 (160) [Abstract] [PDF: 1496KB]
GUO Yan-yong1,2, LIU Pan1, WU Yao1, ZHOU Ji-biao3
2017年04期: 140-148 (144) [Abstract] [PDF: 1497KB]
LIU Yu-gang1,2, WANG Zhuo-jun1, LIU Yan-fang1, YUAN Chuan-jie1
2017年04期: 149-158 (173) [Abstract] [PDF: 1290KB]