Journal of Traffic and Transportation Engineering was started in 2001 by the suggestion of Evaluating Branch of Learning on Traffic and Transportation Engineering of State Council Academic Degree Committee of China. Its responsible department is the Ministry of Education of PRC. Its sponsor is Chang’an University, which is famous with the education and study about road traffic and transportation engineering in China. Its associate sponsors are Evaluating Branch of Learning on Traffic and Transportation Engineering of State Council Academic Degree Committee of China, Southeast University and Southwest Jiaotong University, the latters are excellent in the field of traffic and transportation engineering in China. This journal with ISSN 1671-1637 is published bimonthly in China.
更多...
Latest Issue
Pre-publication
Forthcoming
YANG Xiao-hua1, WAN Qi1, LIU Da-peng1,2, BAO Han1
2019年03期: 1-9 (175) [Abstract] [PDF: 11458KB]
WENG Xiao-lin, LI Hao, SHANG Xu-wen, JIA Yang, ZHOU Shang-qi, HU Ji-bo
2019年03期: 10-18 (122) [Abstract] [PDF: 4352KB]
HAN Yue-jie1, DING Zhi-yong2, WU You2, LI Jun2
2019年03期: 19-26 (98) [Abstract] [PDF: 8216KB]
ZHANG Feng, LIU Jia-qi, GAO Lei, LIU Guan-zhi
2019年03期: 27-35 (102) [Abstract] [PDF: 7853KB]
SONG Rui-nian1,2, ZHAN Yu-lin1,3, LIU Fang1, ZHAO Ren-da1
2019年03期: 36-45 (119) [Abstract] [PDF: 9113KB]
FENG Zhong-ju1, HU Hai-bo1, WANG Fu-chun1, XU Zhan-hui2, YAO Xian-hua1,3, LIU Ning2
2019年03期: 46-57 (102) [Abstract] [PDF: 26394KB]
ZHANG Cong, YANG Jun-sheng, XIE Yi-peng, DAI Yong, LIANG Xiong, GONG Fang-hao
2019年03期: 58-70 (160) [Abstract] [PDF: 15186KB]
YANG Rong-shan1,2, WANG Jie1,2, JIANG Heng-chang1,2, CHEN Shuai1,2, DU Jin-xin1,2
2019年03期: 71-78 (115) [Abstract] [PDF: 1105KB]
LIU Yu-xuan, WU Sheng-chuan, LI Cun-hai, KANG Guo-zheng, LIANG Shu-lin
2019年03期: 100-108 (92) [Abstract] [PDF: 6317KB]
SUN Jian1, YIN Ju-yuan1, LI Tao-ning1,2
2019年03期: 122-133 (124) [Abstract] [PDF: 5325KB]
JIANG Zhen-feng1, CHEN Dong-xu1,2, YANG Zhong-zhen1, LIU Yi-ming1
2019年03期: 157-165 (87) [Abstract] [PDF: 3087KB]
WANG Wen-ya1, LI Zhen-fu2
2019年03期: 166-177 (72) [Abstract] [PDF: 5347KB]
LI Xiao-chi, XU Zhi-gang, CHEN Ting, ZHAO Xiang-mo
2019年03期: 178-190 (116) [Abstract] [PDF: 11364KB]