Home >> Vol.17Ł¬No.04Ł¬2017 (Article Number 16 ) Ł¬AugustŁ¬2017
JI Jie1,2, LIU Lu-hou1,2, SUO Zhi1,2, ZHANG Yan-jun3, JIN Ming-yang4, NING Xiang-xiang3, JIA Xiao-peng3, YAO Hui5
[Abstract](113)[PDF: 1474KB](134)
LIU Yong-jian1, LIU Jiang1, ZHANG Ning2, FENG Bo-wen1, XU Lei3
[Abstract](73)[PDF: 1316KB](127)
LIU Bin1,2, LIU Yong-jian1, ZHOU Xu-hong1,3, LI Zhou4, WANG Kang-ning1
[Abstract](66)[PDF: 2427KB](96)
LIU Jiang1, LIU Yong-jian1, FANG Jian-hong2, LIU Guang-long1, STIEMER S F3
[Abstract](54)[PDF: 2095KB](65)
WU Qing-xiong1, HUANG Wan-kun1, CHEN Bao-chun1, CHEN Kang-ming1, NAKAMURA Shozo2
[Abstract](52)[PDF: 2125KB](70)
LIN Shang-shun1,2, HUANG Qing-wei2, CHEN Bao-chun2, CHEN Yang-hong2
[Abstract](58)[PDF: 1963KB](84)
ZHANG Ning1,2, LIU Yong-jian2, LIU Jiang2, JI De-jun3, FANG Jian-hong4, STIEMER S F5
[Abstract](50)[PDF: 1581KB](68)
ZHANG Ya-dong, ZHANG Ji-ye, LI Tian
[Abstract](59)[PDF: 2828KB](68)
LIANG Xing-xin1, YAN Xin-ping1,2,3, LIU Zheng-lin1, OUYANG Wu1, JIN Yong1, FU Yi-feng4
[Abstract](54)[PDF: 2818KB](69)
JIAO Yun-long1, DONG Lei1,2, LIU Xiao-jun1, LIU Kun1
[Abstract](54)[PDF: 2108KB](77)
HUANG Zhi-xiang1, JIN Hua1, HU Xing-jun2, WANG Jing-yu2, CHEN Li1
[Abstract](55)[PDF: 1123KB](97)
LI Wen-quan1, SHAO Zi-ke1, WANG Shi-heng2, SUN Chun-yang1, ZHENG Yue1
[Abstract](80)[PDF: 918KB](105)
REN Xin-hui1, JIAO Yang2, ZHAO Yi-fei3
[Abstract](58)[PDF: 1586KB](93)
TIAN Li-jun, YU Ning, CAI Wu-gan
[Abstract](74)[PDF: 1496KB](111)
LIU Yu-gang1,2, WANG Zhuo-jun1, LIU Yan-fang1, YUAN Chuan-jie1
[Abstract](100)[PDF: 1290KB](126)