Home >> Vol.18£¬03ÆÚ£¬2018 (Article Number 23 ) £¬July£¬2018
ZHOU Zheng-feng1,2,3, PU Zhuo-heng1,2,3, LIU Chao1,2,3
[Abstract](100)[PDF: 3650KB](211)
HE Liang1, LI Guan-nan1, XIONG Han-jiang1, LIU Quan-tao2, GAO Jie1,3, HUANG Hai-lin1
[Abstract](58)[PDF: 5123KB](91)
GUO Teng-feng1,2, ZHANG Zhi-wei1,2, LIU Bing3, LIU Jian-bei1,2, GAO Jin-sheng1,2
[Abstract](43)[PDF: 6146KB](46)
HAN Long-wu1,2, CAI Han-cheng1,2, CHENG Jia1,2, ZHAO Xiang-qing1,2, JIANG Kai3
[Abstract](47)[PDF: 9519KB](50)
XU Lei1,2, ZHAI Wan-ming1
[Abstract](43)[PDF: 1185KB](44)
ZHANG Yu-wei1,2, LAI Jin-xing2, QIU Jun-ling2, XIE Yong-li2
[Abstract](34)[PDF: 4715KB](47)
WEI Rui1,2, CAO Zhou-yang3, GU An-quan1, XIE Yong-li1
[Abstract](35)[PDF: 6071KB](61)
XU Shi-qiang1,2, REN Hong-yuan2, WANG Ming-shan2, LI Jie2
[Abstract](42)[PDF: 7298KB](52)
SUN Shu-lei1, WANG Guang-chao2, PENG Yi-qiang1, LI Ping-fei1
[Abstract](40)[PDF: 4937KB](42)
CHEN Jun1, DING Jie1, YAN Bing2, WANG Yong-sheng1, DONG Da-wei2,3, HUA Chun-rong2
[Abstract](31)[PDF: 6293KB](44)
XIE Guo1, WANG Zhu-xin1, HEI Xin-hong1, TAKAHASHI Sei2, MOCHIZUKI Hiroshi2
[Abstract](42)[PDF: 3349KB](40)
SUN Yong-kui1, ZHANG Yu-zhuo1, XU Chao-fan1, CAO Yuan2
[Abstract](31)[PDF: 1709KB](41)
YAN Ya-dan1, TONG Pei1, NING Zuo-qiang2, WANG Dong-wei1
[Abstract](84)[PDF: 1305KB](81)
WU Li-xuan1,2, HUANG Zhong-xiang1,2, WANG Yu-lan3, WEI Tao4
[Abstract](50)[PDF: 1298KB](55)
YANG Lin-jian1,2, ZHAO Xiang-mo1, HE Bing-hua1, WEI Qiu-yue1, AN Yi-sheng1
[Abstract](51)[PDF: 1271KB](48)
LEI Ding-you, MA Qiang, XU Xin-ping, LIU Qing-yi
[Abstract](53)[PDF: 1090KB](55)
KANG Jun-min1,2, ZHAO Xiang-mo2, YANG Di3
[Abstract](49)[PDF: 3280KB](49)