Home >> Vol.17Ł¬No.03Ł¬2017 (Article Number 16 ) Ł¬AugustŁ¬2017
HUANG Ping-ming1, YUAN Yang-guang1, ZHAO Jian-feng2, HAN Wan-shui1, LI Yong-qing3, WU Jun1
[Abstract](128)[PDF: 2861KB](154)
YANG Lu-feng1,2, XIE Wei-wei1,2, ZHENG Jian1,2, ZHANG Wei1,2
[Abstract](50)[PDF: 1024KB](234)
HU Jian-rong1, ZHANG Hong2, ZHANG Hai-long2, YAN Xiao-hui2, LI Liang2
[Abstract](46)[PDF: 3200KB](72)
HAO Jian-bin, GUO Jin-yang, ZHANG Zhen-bei, LI Jin-he
[Abstract](61)[PDF: 1351KB](77)
LIU Cheng1,2, LU Yan-jun1,2, LI Sha1,2, LIU Wan-wan1,2, YANG Ru1,2
[Abstract](64)[PDF: 1808KB](70)
XI Wen-kui1, HAN Qiang-hui2, HUANG Tian-hu2, XU Jian-ning1, JIANG Xiang-jun3
[Abstract](48)[PDF: 996KB](55)
ZHANG Yong-fang1,2, LIU Cheng3, LI Sha3, LI Xian-wei1,2, YAN Dong3, LU Yan-jun3
[Abstract](47)[PDF: 1198KB](82)
QIN Yan-yan1,2, WANG Hao1,2, WANG Wei1,2, NI Dai-heng3
[Abstract](105)[PDF: 928KB](144)
ZHANG Jun-feng, ZHENG Zhi-xiang, GE Teng-teng
[Abstract](66)[PDF: 1695KB](119)
LIANG Min-jian1,2, CUI Xiao-yu1,3, SONG Qing-song1,4, ZHAO Xiang-mo1
[Abstract](66)[PDF: 2110KB](101)